Bestyrelsesmøde d. 2. februar 2017

Tilstedeværende: Benny, Christian, Kim, Andreas, John, Lisbeth, Lars og Janni

 

Dagsorden:

  1. Medie-strategi, med særligt fokus på sociale medier
  2. Sponsorstatus
  3. Kommende aktiviteter
  4. Børn/Unge: Organisering, udvalg og børneattester
  5. Rytterbetingelser
  6. Evt.

 

 

 

Referat:

1.Medie-strategi, med særligt fokus på sociale medier

 

Mikkel Fenneberg og Holger Weihrauch deltager under dette punkt.

 

Der nedsættes et markedsføringsudvalg der først og fremmest kommer til at bestå af Mikkel Fenneberg, Holger Weihrauch, Simon Sundgaard, Christian Vaaben og Janni Nielsen. Udvalget starter med at opbygge en facebookside, lave en aktivitetsplan samt at undersøge, hvorvidt der er øvrige medlemmer i klubben, der kunne være interesseret i at deltage i arbejdet.  

 

 

2.Sponsorstatus. Bestyrelsens medlemmer melder tilbage vedr. resultat af sponsorsøgning.

 

Bestyrelsens medlemmer arbejder på at skaffe nye sponsorer.

 

 

3.Kommende aktiviteter

 

Dommerparken: Lars m.fl. har deltaget i udviklingen af et nyt cykelprojekt i Dommerparken. Initiativet til projektet er taget af kommunen, vi skal være med som central bruger og udvikler af området. Der planlægges en pumptrack bane og en dirt jump bane. Kommunen laver det grove arbejde til banerne, og herefter er det op til klubben og dens medlemmer at lave dem helt færdige.

Der skal gerne findes nogle sponsorer, der kan bidrage med eksempelvis containere, paller og lignende til at bygge banen op med.

 

 

4.Børn/unge: organisering, udvalg og børneattester

 

Kim og Lisbeth vil forsøge at lave en organisering af udvalget.

 

Kim indkalder til et trænermøde inden sæsonstart d. 27. marts 2017.

 

Vi har børneattester på alle nuværende trænere, og kommende trænerer informeres om at udfylde attesten på trænermødet.

 

 

5.Rytterbetingelser

 

Klubben har på nuværende tidspunkt fire forskellige sæt rytterbetingelser. Bestyrelsen ønsker at rytterbetingelserne fra 2018 bliver koordineret lidt mere, således at de ikke kommer til at stritte i for mange retninger.

 

Lisbeth tilføjer bestyrelsens rettelser, og laver de endelige betingelser for U15/17 MTB og landevej færdig. De øvrige oplæg er godkendt.

 

 

6.Evt.

 

Klubtøj for de kommende 3 år. Forskellige scenarier blev drøftet.

 

Der er kommet en forespørgsel på, om vinterspinning for voksne til næste sæson kan rykkes en time frem.

 

Der er kommet mange forespørgsler, på at få vores MTB spor givet en kærlig hånd. Lisbeth tager kontakt til sporudvalget, med henblik på at få arrangeret en eller flere spordage.

 

Førstehjælpskursus: Der snakkes om at arrangere to kurser i klubben; et til børn og et til trænere. Benny undersøger, hvad det koster og kontakter kommunen, i forhold til om de vil give økonomisk støtte til det.

 

Vi har igennem Team Rotary Favrskov fået 20.000 kr. at købe telte for. Kim undersøger, hvad vi kan få osv.

 

Guldfesten/ Favrskov-Posten torsdag d. 23. februar: Det er et arrangement, som Favrskov Posten afholder for at kåre årets (2016) talent, årets leder og årets guldnavn. Klubben skal gerne komme med sit bud på vinderne af priserne.

 

Næste bestyrelsesmøde er d. 6. marts kl. 19. Janni tager kage med.

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
SCITEQ_logo
tikioeb 
barndt1
tn alpha
 Jydsk Bil-Indretning
Marcello
Skantag_logo
Lindberg

Klank Efterskole

tn borkop-cykler

tn FrodeLaursen
tn cj-juletraer
 Pedersen -Nielsen
Primaer logo positiv 
bikebird_logo
tn Byens Massør
 Konditorbageren
Slagteren 
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub