Generalforsamling i Hammel Cykle Klub den 13.11.17

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt redegørelse for fremtidig planlagt virksomhed
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Budget for det kommende år
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt
  1. Valg af dirigent

   Jørgen Tind vælges som dirigent.
   Generalforsamlingen erklæres for lovlig.
  2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt redegørelse for fremtidig planlagt virksomhed


Referat:

Tilstedeværende fra bestyrelsen: Jesper, Benny, Kim, Lars, Lisbeth, Steffen, Andreas og Janni.

Derudover deltager ca. 42 medlemmer.

 

Jesper Dannerfjord fremlægger bestyrelsens beretning:

Der fremvises en film om året der gik i HCK, lavet af medieudvalget.

Formanden taler om klubbens DNA, herunder blandt andet:

Vi er en klub der favner bredt.

Vi er en synlig klub igennem vores mange traditioner og arrangementer.

Vi er præget af høj engagement.

Vi er kendt for at levere flotte resultater.

Vi har leveret kendte navne til cykelsporten.

Vi er med til at profilere Favrskov Kommune og Hammel by.

Der bliver fortalt om, hvordan man mener, at klubben lever op til sin vision, hvilket det pointeres, at klubben i høj grad formår.


Året der gik:

Medlemstallet er fladet til 241 i år, hvilket er 29 færre end sidste år.

Vi har været vært ved forskellige løb:


Pinseløbet.
Der var 800 deltagere.
Formanden fortæller om, at man går med tanker om at lavet lidt om i Pinseløbet næste år.


Gadeløbet i Hadsten.
50 deltagere i eliten og 30 deltagere i motion.


MTB løb.

WeBike cup: 80-120 deltagere.

Dame cup: 50 deltagere.

Kidsliga: 50 deltagere.


Motion - landevej

Aktivitetsniveauet har ikke været så højt i år.
Man har været i Calpe i Spanien, hvilket var en rigtig god tur.
Man har været på tur til Dollerup Bakker og få is.
Man har deltaget i Danmarks Højeste i maj.
Man har deltaget i Hærvejsløbet, dog med lidt færre tilmeldte i forhold til, hvad der plejer at være.
Nogle har deltaget i Coast2Coast, som er et forholdsvist nyt løb, der bliver vist interesse for i klubben.
Der er blevet kørt lagkagetur.
Der er et nyt motionsudvalg på vej, efter en meget stille periode nærmest uden et udvalg.


Motion – MTB
Der kører to Damehold i sommeren og et Yogahold om vinteren.
Man forsøger at sætte et herre motionshold i gang, der er dog ikke det store skub i det endnu.

 

MTB – Børn og unge:
Der er træning to gange om ugen fordelt på tre hold.
Der er tekniktræning om lørdagen med start ved Pump Track banen.


Allan Bachmann træner MTB talent holdet, som viser flotte resultater:
3 ryttere med ved EM i Østrig, hvor Sander Kirk bliver den bedst placerede dansker som en samlet nummer 4.


Der er gymnastiktræning om torsdagen i vinterhalvåret, for alle i B&U.
Der leveres enormt flotte resultater af ungerne:

Sander Kirk: 4. plads ved EM samlet, Nr. 2 i SRAM ligaen.
Rune Christensen: 0 i teknikøvelserne ved EM.
Sune Kirk: Nr. 1 i SRAM ligaen, Jysk/fynsk mester i Cykelcross.

Stor ros til trænerteamet for indsatsen - arbejdet har enormt stor betydning!


MTB – U19:

Der er utrolig stor dominans af klubbens drenge nationalt set:

De øverste 6 pladser i den hjemlige liga står der Hammel CK på.
Hele podiet til DM i disciplinen XCO står der Hammel CK på.

Nr. 1: Alexander Young, nr. 2: Mathias Hanghøj, nr. 3: Malthe Helbo.

Og endnu en danmarksmester i maratondiciplinen XCM
Nr. 1: Jakob Toft.


Internationalt set har drengene også gjort sig bemærket:
I Tyskland, Schweiz og Italien (med landsholdet).
6 ryttere udtaget til EM i Darfo (Alexander Young kørte sig til sølv i diciplinen Team-relay).
VM i Cains i Australien: Alexander Young eneste U19 dreng: sølv i Team-relay og en 10. plads i det individuelle løb.
Ekstremt flotte resultater der bygger på talentfulde ryttere, stærkt kammeratskab, struktureret forløb, træner Allan Bachmann, støtte fra Hammel Cykle Klub. Hele klubben har aktier i det.

Landevej – Børn og unge
Træning to gange ugentligt i sommerhalvåret.
Der er fokus på teknik, øvelser og leg.
Der var få U11-U13 ryttere i starten, men der kom flere til i løbet af sæsonen.
Der er tilbud om spinning og gymnastik i vinterhalvåret.
Der er blevet afholdt Pøt Mølle hurtigst, hvor 22 børn stillede op.
Stor ros til trænerteamet for indsatsen - arbejdet har enormt stor betydning.

 

Landevej U19 og U17
Vi har haft 8 U19 ryttere og 2 U17 ryttere
Der er blevet afholdt fælles- samlinger og træning henover vinteren.
Træningslejr i Belgien for både U19 og U17:
I Kermesseløb – Nandrin blev Asbjørn nr. 8 og Oliver nr. 13 blandt Belgiens bedste hold.
I Kermesseløb – Baisuiex blev Jacob nr. 8.
I UCI løbet GP Bati Metallo blev Asbjørn nr. 4.

Holdet har også nogle flotte higlights i Danmark:
Hobro: 3. plads, Tour de Himmelfart (kongeetape): 2. plads, J/F mesterskaber: 2. plads.
Randers Bike Week: Meget flotte individuelle resultater og en 2. plads i holdkonkurrencen.
Man har deltaget i Tour du Valmomey (ungdommens Tour de France), hvilket var en meget stor oplevelse.
Der er kørt 126 point ind i Danmark og 32 UCI point.
Der skal lyde en stor tak til lederne og forældrene, der har stået bag og til Hammel CK.

 

Landevej U23:
9 ryttere i henholdsvis C, B og A.
Der har været afholdt 5 samlinger og en tur til Calpe.
Der er kørt nogle meget flotte resultater ind i løbet af sæsonen, blandt andet 4 første pladser, 5 anden pladser og 6 tredje pladser. I alt 15 podiepladser og derudover er der hentet 50 podieplaceringer ind i løbet af sæsonen.
Vi har haft ryttere til start i alle A løb.
Vi har haft en rytter i Post Danmark Rundt med landsholdet.
Deltagelse i 3 UCI løb i Danmark.
Det har været største landevejssæson i HCK siden Team Fakta.
Der skal lyde en stor tak til de ledere og forældre, der har stået bag, og til Hammel CK.

Det er aldrig for sent - succeshistorie:
Torbens Damsgaard Johansen, som fyldte 50 i år, fik licens for 3 år siden.
Torben rykkede i B klassen i år.
Torben blev Nordisk mester i enkeltstart i H50 i år.
Torben er den ubestridte leder af ”team Pain Train”, hvor kæden altid er stram!
Torben er et bevis på, at de gamle i HCK også kan præstere!

Andre aktiviteter i klubben:
Diverse MTB-søndagsture for børn, unge og voksne.
Lagkageturen, der er ved at blive en ny tradition i klubben.
Glade Hjul på Pump Track banen i samarbejde med Favrskov Kommune og Aarhus 2017.
2 foredrag i klubben af henholdsvis ”Vikingen” og ”PP Tours om motionsløb i udlandet”.

Tøj, Sponsorer og Markedsføring
Vi har fået nye sponsorer, der snart annonceres.
Vi fortsætter samarbejdet med Marcello Bergamo. Vi får nyt tøj, med samme layout.
Vi har fået et medieudvalg i klubben, der varetager klubbens officielle Facebook-side, som har fået rigtig mange likes og er nået lagt ud i verden. Mere om det senere.  

Organisatoriske forandringer
Benny Hagelskjær er af helbredsmæssige årsager trådt af som formand, hvor Jesper Dannerfjord trådte ind som fungerende formand i stedet.

Der er blevet oprettet et medieudvalg i slutningen af sidste sæson, som gik i luften i starten af denne sæson:
Udvalget er med til at øger synligheden, så klubben eksponeres bredt ud, hvilket er med til at øge kendskabet til vores sponsorer.
Udvalget står for den officielle Facebook-side med 991 likes, hvoraf 967 følger siden.
Der har været et samlet antal visninger af alle opslag pr. dag på 2.292.
Filmen fra åbningen af Dommerpraken ”Glade Hjul” havde størt rækkevidde på 16.000 mennesker.
Siden når ud i store dele af landet (Kbh., Aalborg) og verden (Belgien, Frankrig og Ghana).
Udvalget sørger for at dække rigtig mange begivenheder: Pinseløbet, Hadsten Gade Grand Prix, Åbningen af Dommerparken, Cykelcamp i Calpe og diverse Cups.

 

Økonomi i 2017 (Steffen Lerche får ordet og beretter):

Forudsætninger for 2017 og faktiske beløb:

Vi gik ind i 2017 med en forventningen om en medlemsfremgang, og den har desværre ikke været der. Det skyldes blandt andet, at der ikke har været afholdt cykelskole i år, hvor der normalt kommer en god flok medlemmer.

Vi har løbet af sæsonen haft egne ryttere, der kandiderede til A klassen, hvilket betød, at elitebudgettet blev øget, og man ville derfor forsøge at finde ekstra sponsorindtægter. Men da erhvervsnetværket og de ekstra elitesponsorer ikke kom op at stå, kom der til at mangle elitemidler.

Vi havde en forventning om en øget indtægt på Pinseløbet, men desværre var der færre startende end sidste år. Dét sammen med gamle regninger, der er blevet håndteret i dette budgetår, betyder et mindre overskud.

Derudover havde vi en forventning om, at Gadeløbet i Hadsten kunne give omkring 50.000 kr. i indtægter, men udfaldet blev blot på 30.000 kr. Dette betyder et mindre overskud.

 

Hvad gjorde vi?

Da bestyrelses kunne se, at vi ikke kunne nå de indtægter, man havde forventet bremsede vi op og gjorde, hvad vi kunne for at bremse vores udgifter, og vi endte med et underskud på ca. 144.000 kr.

 

Hvad gør vi fremadrettet?

Fremadrettet har bestyrelsen svunget sparekniven. Der er en total reduktion i omkostninger i forhold til 2017 på ca. 300.000kr.

De forventede indtægter er blevet reduceret i overensstemmelse med 2017’s resultat.

Heraf reducerer man budgettet på elite med ca. 200.000kr. Hvoraf U19 elite lukkes ned.

Summa Summarum:

2017 har været en meget flot og begivenhedsrig sæson.

Vi har været med til at give hinanden i klubben nogle gode oplevelser vi kan huske på.

 

Spørgsmål fra generalforsamlingen:
Der er afklarende spørgsmål omkring lukningen af U19-holdet fra forsamlingen.

 

Bestyrelsens beretning er taget til efterretning

 

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Kim Knudsen (Kasserer) gennemgår regnskabet

 

Spørgsmål fra generalforsamlingen:

Der bliver spurgt ind til tøjbeholdningen, da man er utryg ved de mange penge, der ligger i det snart gamle tøj, og man har startet salget af det nye tøj. Helt specifikt bliver der spurgt ind til hvor meget af tøjet, der udgør bukser og trøjer.

Bestyrelsen havde ikke disse tal på hånden, men har efterfølgende fundet dem frem. Den specifikke tøjbeholdning pr. 30.09.17 var som følger:

Bibshorts        67 stk    Værdi    31.997,- kr.
Trikot               109 stk    Værdi    48.547,- kr.
Vinterbukser    24 stk    Værdi    14.861,- kr.
Vinterjakker     12 stk    Værdi    10.005,- kr.
Tilbehør         311 stk    Værdi     65.702,- kr. 

 

Derudover kan bestyrelsen oplyse, at man i forbindelse med regnskabsafslutning og lageroptælling d. 30.09.17 stadigvæk var af den overbevisning, at man kunne gentegne sponsoraftalerne på det gamle tøj, og derfor er tøjlagerets værdi sat til indkøbsprisen (altså tøjets faktiske værdi) i regnskabet. Efterfølgende ønsker bestyrelsen at gøre opmærksom på, at det selvfølgelig er i klubbens bedste, at få tøjlageret kørt så langt ned som muligt, men samtidigt har vi også et ansvar over for de nye sponsorer, i forhold til at få det nye tøj ud at kører. Bestyrelsen tager generalforsamlingens spørgsmål og bemærkninger til sig, og vil diskutere emnet på et af de først kommende bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen.

 

Et stort flertal stemmer for regnskabet og det godkendes.

Behandling af indkomne forslag

Der er umiddelbart ingen indkomne forslag.

Det må dog desværre konstateres, at der er sket en misforståelse mellem Niels Malling og Jesper Dannerfjord, da Niels var i den tro, at han havde indsendt som forslag om at tage situationen på motionsområdet op til debat på generalforsamlingen, men Jesper havde ikke betragtet det som et indkommet forslag til generalforsamlingen, men mere som et udtryk for bekymring omkring situationen fra Niels side af. Jesper sammentygger dog til Niels bekymring omkring situation på motionsområdet, men henviser også til, at der i nærmeste tid efter generalforsamlingens afholdelse, vil blive afholdt et møde, hvor man håber på at kunne konstituere et nyt motionsudvalg.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen forslår et uændret kontingent.

Bestyrelsens forslag godkendes.

Budget for det kommende år

Kim fremlægger budgettet.

Budgettet godkendes af generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af formand:

Benny Hagelskjær ønsker ikke genvalg, og Jesper Dannerfjord, der har været indsat som midlertidig formand, ønsker ikke genvalg.

Da generalforsamlingen ingen formand kan finde, vælger Jesper Dannerfjord dog at lade sig vælge som formand. Han varsler dog, at han træder af utidigt, så snart bestyrelsen har fundet en anden løsning. I dette tilfælde vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Andreas Adiel træder utidigt ud af bestyrelsen, da han har tegnet kontrakt med et nyt hold. Derudover er Steffen Lerche (ønsker ikke genvalg), Lars Toft (villig til genvalg), Benny Hagelskær(ønsker ikke genvalg), og Janni Nielsen (villig til genvalg), på valg.

-          Lars og Janni genvælges til bestyrelsen.

Derudover er der ingen der ønsker at stille op til bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen vil derfor i næste sæson være bestående af:

Jesper Dannerfjord, Lars Toft, Kim Knudsen, Per Holler, Lisbeth Kirk og Janni Nielsen.

Valg af bestyrelsessuppleanter

På valg er Lars Toft og John Hylleberg. Lars er trådt ind i bestyrelsen og John ønsker ikke genvalg.

Asbjørn Ravn vælges som første suppleant.

Kim Ludvigsen vælges som anden suppleant.


Valg af revisor

Jørgen Tind genvælges som revisor.


Valg af revisorsuppleant

David Møller genvælges som revisorsuppleant


Eventuelt

Udnævnelse af æresmedlem i HCK

Benny Hagelskjær udnævnes som æresmedlem i HCK. Benny har gjort en uundværlig indsats for Hammel Cykle Klub og har i den grad sat sit præg på klubben. Jesper Dannerfjord og Kim Knudsen overrækker en lille gave og en medalje til Benny.

 

Overrækning af vandrepokaler

Årets bedste resultat går til Alexander Young

Runner up går til Anders Foldager

Årets rytter går til Simon Sundgaard Nymann

Runner up går til Knud Hansen

Årets Bad As går til Kim Knudsen & Anders Nedergaard

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
SCITEQ_logo
tikioeb 
barndt1
tn alpha
 Jydsk Bil-Indretning
Marcello
Skantag_logo
Lindberg

Klank Efterskole

tn borkop-cykler

tn FrodeLaursen
tn cj-juletraer
 Pedersen -Nielsen
Primaer logo positiv 
bikebird_logo
tn Byens Massør
 Konditorbageren
Slagteren 
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub