Bestyrelsesmøde d. 11. januar 2018

 

Tilstedeværende: Jesper Dannerfjord, Lars Toft, Per Holler, Kim Knudsen, Lisbeth Kirk, Asbjørn Ravn, Kim Ludvigsen og Janni Nielsen
 

Dagsorden

1. Formelle forhold
⦁ Konstituering af bestyrelsen (næstformand og sekretær)

2. Økonomi

3. Pinseløbet i ny form

4. Reorganisering af klubben

5. Plan for styrkelse af indtægtsgrundlag
⦁ Sponsorarbejde
⦁ Gadeløb

6. Trænerstatus/pleje

7. Rytterbetingelser

8. Evt.

 Referat

1. Formelle forhold
⦁ Konstituering af bestyrelsen:

Bestyrelsen vælger:
⦁ Lars til næstformand.
⦁ Janni til sekretær.


2. Økonomi
I forhold til regnskabet oplever kassereren problemer med, at der kommer regninger fra udvalgene, efter regnskabsåret er afsluttet, hvor udgiften er blevet afholdt i det afsluttede regnskabsår.

⦁ Bestyrelsen kan ikke redigere i et lukket regnskab, der er vedtaget på generalforsamlingen.

⦁ For at imødegå dette problem fremadrettet vil bestyrelsen, overfor udvalgene, varsle når regnskabsåret nærmer sig sin afslutning, således at alle regninger kan nå at komme med i det rette regnskabsår.
Vi har i øjeblikket en sag med en regning fra MTB eliten, der egentlig hører til i sidste års regnskab. Situationens løses ved, at regning bliver trukket fra MTB elitens budget for indeværende regnskabsår. Helt konkret vil regningen blive trukket fra det beløb, der er afsat til tilskud til træningslejre i 2018.


3. Pinseløbet i ny form
Pinseløbsudvalget ønsker at gentænke Pinseløbet, som klubben er vært for hvert år i pinsen. Tankerne går på at lave en væsentlig kortere rute, som vil gøre løbet mere publikumsvenligt og samtidigt betyde færre rutevagter til arrangementet. Det er dog stadigvæk tanken, at ruten skal går op over Pøt Mølle, som altid har været kendetegnet ved pinseløbet.

⦁ Bestyrelsen bakker op om ideen, og Jesper arbejder videre med konceptet i pinseløbsudvalget.


4. Reorganisering af klubben
Bestyrelsen har en dialog om, hvad der er vigtig for Hammel CK, og hvordan vi bedst muligt arbejder i den rigtige retning.

⦁ Bestyrelsen snakker om, at vi er kommet for lagt væk fra det, der er kernen i klubben, og måske er det derfor, at vi oplever en følelse af, at tingene står stille.

⦁ Det cykelfaglige i klubben skal være i orden, da det er en del af vores kerne i klubben – vi er gode til at cykle!


Organisering:

⦁ Vi vil gerne skabe noget mere fællesskab inden for klubbens forskellige områder/udvalg og fællesskab områderne/udvalgene imellem også.

⦁ Vi vil gerne placere nogle roller i de udvalgene, som på den facon er med til at skabe den organisationsstruktur vi ønsker.


Handling:
Lars og Jesper laver på baggrund af denne dialog et udkast til en ny organisationsstruktur, som præsenteres på næste bestyrelsesmøde.


5. Plan for styrkelse af indtægtsgrundlag

⦁ Sponsorarbejde

⦁ Gadeløb
Punkt 5 udsættes til næste bestyrelsesmøde


6. Trænerstatus/pleje

Der er mangel på trænere på MTB B&U siden.
Bestyrelsen beslutter at bruge nogle af det midler, som er afsat til kursus, på at honorere de frivillige, som stiller op hver uge som trænere/kaptajn. Der vil ikke blive udbetalt penge, men en lille gave som vælges af bestyrelsen. 
Kun frivillige som er skrevet på en frivilligliste vil blive honoreret, og det vil ske omkring sæson afslutning. Frivilliglisten administreres af motionsudvalget, B/U udvalget og bestyrelsen.
Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde


Handling:
Kim og Kim vil lave et skriv, hvor vi efterlyser trænere.


7. Rytterbetingelser

Vores rytterbetingelser er på nuværende tidspunkt kun gældende for 2017.


Handling:
Kim Knudsen sender et oplæg ud til nye rytterbetingelser, som diskuteres på næste bestyrelsesmøde.


8. Evt.
Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 1 marts kl. 19. Asbjørn tager kage med.

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub