Bestyrelsesmøde d. 1. marts 2018

 

Tilstedeværende:

 

Dagsorden:
1. Status på motionsområdet (Niels Christian inviteret)

 

2. Rytterbetingelser

 

3. Økonomi (Kim)

 

4. Pinseløb (Jesper)

 

5. Gadeløb i Hadsten (Jesper)

 

6. Status fra medieudvalget (Janni)

 

7. MTB løbsudvalg (Kim)

 

8. Trænerstatus B&U

 

9. Spir/spor (Lars)

 

10. Evt.

 

Dato for næste møde

 

 

Referat

 

1. Status på motionsområdet (Niels Christian inviteret)

 

Niels Christian, formanden for motionsudvalget, fortæller om hvad, der er i røre i motionsudvalget

- Jeg får liste af Niels Christian over hvem der er medlem af motionsudvalget.

 

Det nye motionsudvalg favner både over MTB og landevej og kvinder og mænd.

 

Der bliver holdt en klubaften d. 13. marts i klubben. - På mødet vil der blandt blive snakket om hvordan træningerne foregår

 

Der er snak om at deltage i den Jyske Ås, som både er et MTB og et landevejsløb.

 

Cykleskole på landevej, som Niels Malling står i spidsen for

 

Der vil være noget lignende på MTB siden som Tom står for. - Fire lørdage med teknik i skoven.

 

Niels Christian sender alle referaterne fra møderne til Janni, som sammen med medieudvalget, vil sørge for at dække så mange af aktiviteterne som muligt.

 

Alt hvad der skal bevilliges af penge til i motionsudvalget, går igennem Niels Christian.

 

Der bliver snakket om at bestyrelsen gerne vil i dialog med motionsudvalget, hvor målet med dialogen er at informere om, hvad vores licensafdelinger laver, samt at bestyrelsen lytter til, hvad motionisternes ønsker med klubben er.

 

Sæsonstart i motion er lørdag d. 31/3 -18.

 

 

2. Rytterbetingelser

Kim har sendt et udkast til rytterbetingelser ud.

 

Bestyrelsen tilretter udkastet. Lars og Kim sender de endelige rytterbetingelser ud til godkendelse på facebook inden næste bestyrelsesmøde.

 

 

3. Økonomi (Kim)

Der er endnu ikke brugt ret mange penge, men vi forventer at det begynder snart.

 

 

4. Pinseløb (Jesper)

I år bliver Pinseløbet afholdt d. 21. maj

 

Pinseløbet bliver højst sandsynligt lavet om.

 

Der er lavet en oplæg, som bliver lagt ud offentligt kort tid efter nærværende bestyrelsesmøde

 

Der er vil blive etableret et samarbejde med medieudvalget, så vi kan få det markedsført bedst muligt.

 

 

5. Gadeløb i Hadsten (Jesper)

Vi vil gerne gøre brug af vores erfaringer fra sidste år, og dermed komme i gang med nogle ting, lidt tidligere. Løbet bliver afholdt d. 9. august.

 

Der tages først for alvor fat på arbejdet efter pinseløbet. 

 

 

6. Status fra medieudvalget (Janni)

Kim Knudsen tager med på et mødet i medieudvalget, hvor han introducere Klubmodulet. Herefter vil vi se på muligheder for at bruge klubmodulet som skabelon for klubbens fremtidige hjemmeside.

 

Det aftales at medieudvalget bliver administratorer af den interne Facebook-side, med det formål at de kan fange de historier, som vi hellere ser kommer på den officielle Facebook-side. Dermed vil medieudvalget   

 

 

7. MTB løbsudvalg (Kim)

Der er behov for et MTB-løbs udvalg, der koordinerer sæsonens MTB løb afholdt af Hammel Cykle Klub. Ideen er at det så bliver udvalget opgave at ligge billet ind på de MTB løb, vi er interesseret i at være vært for.

 

Lisbeth vil gerne være kontaktperson og dermed stå i spidsen for det udvalg, rent administrativt. Det vil dermed være hende der tager imod henvendelser omkring planlægning af MTB-løb og ligger billet ind på de løb vi ønsker at være vært for.

 

 

8. Trænerstatus

- B&U

 

- Der er alvorligt behov for MTB-trænere på B&U. Der er i øjeblikket kun 4 trænere og det er ikke nok til omkring 25 ryttere.

 

- Lisbeth vil tage fat i avisen, og hører dem om de vil skrive en artikel om den positive udvikling vi er inde i i øjeblikket, men vi mangler kræfter til at træne børnene.

 

- Kim har fået trænerveste- som vil blive udleveret til trænerne

 

 

9. Spor (Lars)

Lars har haft møde med Max Strunge. Kommunen er klart interesseret i at genforhandle sporaftalen omkring vores MTB spor.

 

Bestyrelsen ønsker at få nogle flere af de mennesker, der bygger spor ind i forhandlingerne, og i et sporudvalg. Bestyrelsen ønsker dog helst at der blev oprettet et sporlav, der var uafhængig af klubben.

 

 

10. Evt.

 

 

Dato for næste møde.

 

- Tirsdag d. 3. april kl. 19:00 - Kim L. tager kage med.

Der er årsmøde i Idrætssamvirke d. 14. marts. Bestyrelsen kan desværre ikke deltage.

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub