Bestyrelsesmøde d. 24. maj 2018

 

Tilstedeværende: Per, Asbjørn, Lars, Lisbeth, Jesper og Janni

 

Afbud fra: Kim Ludvigsen & Kim Knudsen

 

 

Dagsorden:

 

1. Orientering om aktiviteter – bordet rundt (Alle)

 

2. Økonomi (Kim K.)

 

3. Tøjsituationen (Jesper)

 

4. Ny kasserer (Alle)

 

5. MTB B&U – træner status (Lisbeth)

 

6. Rytterbetingelser (Lars og Kim K.)

 

7. Fremtidig organisering (Alle)

 

8. Kommende aktiviteter

 

9. MTB spor – Status på genforhandling (Lars)

 

10. Evt.

 

 

 

Referat

 

1. Orientering om aktiviteter – bordet rundt (Alle)

Der blev talt og refereret om følgende aktiviteter

- Pinseløbet

- All-Bike cup

- Kidsliga

 

2. Økonomi (Kim K.) Punktet udgår, da Kim K. ikke er tilstede.

 

3. Tøjsituationen (Jesper)

- Bestyrelsen har drøftet tøjsituationen i forlængelse af debatten på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil dykke nærmer ned i sagen og få et overblik over den nuværende tøjsituation, med henblik på at få afviklet det gamle tøjlager.

 

 

4. Ny kasserer (Alle)

- Kim har orienteret bestyrelsen om, at han går af som kasserer til efteråret ved generalforsamlingen.

- Bestyrelsen vil beskrive og definere opgaven som kasserer i klubben, og derefter drøfte mulige emner til posten.

 

 

5. MTB B&U – træner status (Lisbeth)

- Der er alvorligt behov for nye MTB trænere til de mindste på MTB-siden.

- Janni vil tage kontakt til Idræt på universitet i Aarhus og undersøge om, de har nogle studerende, der kunne tænke sig noget erfaring i at træne børn på MTB. Det skal forstås som frivilligt arbejde.

- Lars vil tage en snak med vores store MTB-drenge om, hvad der skal til for, at de kunne have lyst til at tage en trænertjans for de mindre børn i klubben på MTB-siden.

 

 

6. Rytterbetingelser (Lars og Kim K.)

- Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde, da der endnu ikke har været tid til at kigge på betingelserne

 

 

7. Fremtidig organisering (Alle)

- Bestyrelsen har fortsat fokus på at finde en ny formandskandidat inden næste generalforsamling. Derudover vil Jesper og Lars arbejde på et udkast til en ny organisering.

 

 

8. Kommende aktiviteter

- Gadeløbet i Hadsten: Der bliver så småt indkaldt til organiseringsmøder i forhold til dette arrangement.

 

 

9. MTB spor – Status på genforhandling (Lars)

- Lige nu venter vi på et møde med kommunen og andre sporinteresserede i området, hvor genforhandlingen af MTB-sporet skal drøftes. Det er stadigvæk i klubbens interesse at få oprettet en forening, der skal stå uden for cykleklubben, og som står for vedligeholdelsen og udviklingen af sporet (et såkaldt sporlav).

 

 

10. Evt.

- Asbjørn orienter om at DIF og DCU sammen leder efter 5 klubber til projekt omkring rekruttering af børn og unge.

- Næste bestyrelsesmøde er d. 3. juli kl. 18. hjemme ved Lisbeth, Sallvej 105, 8450 Hammel.

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub