Bestyrelsesmøde d. 3. juli 2018

 

 

Tilstedeværende: Lisbeth, Kim K., Jesper, Lars, Kim L., Per og Janni

 

Dagsorden:

 

1. Økonomi (Kim K.)

 

2. Tøjsituationen (Alle)

 

3. GDPR (Kim K.)

 

4. Ny kasserer (Alle)

 

5. MTB B&U – træner status

 

6. Rytterbetingelser (Lars og Kim K.)

 

7. Fremtidig organisering (Alle)

 

8. Kommende aktiviteter

 

9. MTB spor – Status på genforhandling (Lars)

 

10. Evt.

 

 

Referat

 

1. Økonomi (Kim K.)

- Indtil videre ser økonomien fornuftigt ud. Der er stadigvæk nogle områder, der ikke har brugt af deres budget, men det forventes, at der vil blive brugt af dem, inden årets udgang.

- Der har indtil videre ikke været nogle uforudset udgifter.

 

2. Tøjsituationen (Alle)

- Lisbeth har pr. 2/7-18 talt, hvad der ligger på lager med gammel tryk på. Det udgør ca. 90.000 kr.

- Bestyrelsen drøfter mulighederne for at komme af med det gamle tøj. Bestyrelsen er enige om, at klubben i fremtiden ikke skal have tøj på lager, da vi risikerer at brande inde med det.

- Bestyrelsen ønsker, at tage en af hver størrelse af det gamle tøj og hænge ned i klubhuset således, at man kan tage i klubhuset og prøve tøj, i stedet for at stå og gøre det ved Jacob Veller.  

 

Beslutning:

- Fra dags dato beslutter bestyrelsen, at der ikke hentes mere tøj hjem end, der er solgt. Dvs. at hvis der eksempelvis bestilles to trøjer, men der skal bestilles min. fem af gangen, så vil der IKKE bestilt noget overhovedet af den model.

 

 

3. GDPR (Kim K.)

- Bestyrelen taler om, hvorvidt vi ligger inde med oplysninger på gamle medlemmer, hvilket ikke er lovligt jf. GDPR.

- Kim K. vil sørge for, at der bliver sendt en mail rundt til klubbens medlemmer omkring, hvordan klubben håndterer de data, vi har på dem.

 

 

4. Ny kasserer (Alle)

- Kim K. vil definere, hvilke administrative opgaver det er, han løser og bringe den liste med på næste bestyrelsesmøde.

 

 

5. MTB B&U – træner status

- Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde

 

 

6. Rytterbetingelser (Lars og Kim K.)

- Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde

 

 

7. Fremtidig organisering (Alle)

- Bestyrelsen fortsætter drøftelsen fra sidste møde om den fremtidige organisering. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde igen.

 

 

8. Kommende aktiviteter

- Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde

 

 

9. MTB spor – Status på genforhandling (Lars)

- Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde

 

 

10. Evt.

- Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3. september kl. 19:15. Kim L. tager kage med.

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub