Referat, bestyrelsesmøde HCK den 26. november 2018

Til stede:
David Møller, Kim Ludvigsen, Niels Ove Christensen, Lars Toft Pedersen, Tine Gamborg og Torben Severinsen

Afbud: Jannie Vestergaard Nielsen


1. Præsentationsrunde
Mødet blev indledt med en præsentationsrunde, hvor medlemmerne præsenterede sig og deres baggrund i klubben (første møde i den nye bestyrelse valgt på generalforsamling 13. November 2018).


2. Aktiviteter, opgaver og organisering
Bestyrelsen lavede en brainstorm over aktiviteter og opgaver og udarbejdede et forslag til organisering. Opsamling vil blive brugt på kommende møder og som led i at tydeliggøre klubbens organisering for alle medlemmer i klubben.


3. Aktiviteter på den korte bane


a. Bestyrelsen inviterer til nytårskur den 31. December 2018. Tilmelding vil ske via klubmodulet. (Bestyrelsen har fordelt opgaverne i den forbindelse).

b. Medlemmer af klubben har taget første skridt i at arrangere et crossløb. Lars afklarer status herpå.

c. Hammel CK er ikke blevet tilbudt at være vært for en afdeling af MTB Vintercuppen i sæson 2018/2019. Lars kontakter arrangørerne med en tilkendegivelse af, at Hammel CK gerne fremadrettet arrangerer en afdeling af MTB Vintercuppen. I samme omgang kontaktes arrangørerne af All Bike Cup for bekræftelse af Hammel CK som arrangør for en afdeling i 2019.

d. MTB sporet på Klintholm og Mølleskoven. Lars deltager i møde med kommunen den 27. november for at drøfte fremtidig organisering gennem etablering af et sporlaug.


4. Forretningsorden
Jannie har tilbudt at fortsætte som sekretær for bestyrelsen, hvilket der var stor opbakning til.
Vi holder 6 bestyrelsesmøder om året. Økonomi er fast punkt på dagsordenen og sidste punkt er fastsættelse af næste mødedato.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: 14. Januar 2019 kl. 19.30 – 21.30

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub