Bestyrelsesmøde d. 14. januar 2019

 

Tilstedeværende: David Møller, Kim Ludvigsen, Niels Ove Christensen, Lars Toft Pedersen, Janni Vestergaard Nielsen, Torben Severinsen

 

Afbud: Tine Gamborg

 

Kage: Janni

 

 

Referat

1. Nyt fra kasseren
David gav en kort status på klubbens økonomi, der holder sig indenfor det budgetteret.
Overdragelse af bank mv. fra tidligere kasserer er gennemført.

 

2. Nyt fra formanden
a. DCU møde i Middelfart d. 19. januar.
⦁ Lars Toft deltager på mødet.


b. Modul 2 af kursus i frivillighed i Aarhus til februar
⦁ Vi har meldt afbud til det videre forløb, der fokuseres primært på at ”ansætte” en frivillighedskoordinator.


c. Skovens dag til maj ved Kollerup Gods.
⦁ Vi har takket pænt nej, men vil gerne deltage fremadrettet hvis Skovens Dag arrangeres i område med mulighed for MTB på spor. Her vil vi bringe vores lånecykler i spil.


d. Aftale vedr. sponsorcykler til talent/elite ryttere
⦁ Talent/eliteudvalget har på vegne af 5 MTB ryttere indgået en aftale med cykelsponsor for den kommende sæson. Endvidere har en rytter indgået en individuel aftale med anden cykelsponsor. Rytterne kører uændret for Hammel CK på samme vilkår som øvrige ryttere.

 

3. Opfølgning på aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

a. Workshop om frivillighed
Lars fremlagde pointer, som Asbjørn har berettet om, efter at have været på første del af frivillig workshoppen.
⦁ Bestyrelsen ønsker, at klubben i 2019 skal udnævne månedens frivillig. Der lægges en plan for, hvilke måneder der vil blive kåret en månedens frivillige, således at planen følger sæsonen frem til sæsonafslutning.

 

b. Nytårskur
⦁ Der var mellem 35-40 mennesker til Nytårskur.
Det var et hyggeligt og fint arrangement.

 

c. DM i Cykelcross
⦁ Klubben fik nogle fine placeringer til DM i Cykelcross.
⦁ Herre elite: Joachim Parbo #3
⦁ U 17: Sander Kirk #6
⦁ U 17: Mads Birk Thøgersen #8
⦁ U 15: Sune Kirk #2
⦁ U 15: Kasper Birk Thøgersen #6
⦁ Rigtig flot kørt af alle!


4. Opfølgning på brainstorm over ”aktiviteter og opgaver” fra sidste møde
⦁ Kontaktpersonerne fra bestyrelsen arbejder videre i de enkelte udvalg.
⦁ Der vil blive åbnet for bestilling af klubtøj op til sæsonstart.

 

5. Sæsonopstart 2019
⦁ Sæsonopstart planlægges lørdag den 30. marts kl 10 for alle i klubben.
Bestyrelsen drøftede ideen om, at starte kl. 10 med et fælles rundstykke og kaffe inden træningen starter. Dette udelukker dog ikke at man kan samles til suppe eller lignende efter træningen.

 

6. Eventuelt

⦁ Punkter til næste bestyrelsesmøde:
⦁ Aktiviteter siden sidst: VM i Cykelcross
⦁ Sæsonopstart /annoncering
⦁ Bestilling af klubtøj
⦁ Nyt fra de forskellige udvalg
⦁ Status på Sporlaug
⦁ Status efter byrådets behandling af ansøgning til Gadeløb

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde: d. 19. februar kl. 19:30 – 21:30. David tager kage/brød med.

 

Kagerækkefølgen: Lars, Janni, David, Torben, Kim, Niels Ove, Tine.

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub