Bestyrelsesmøde d. 19. februar 2019

 

Tilstedeværende: David Møller, Kim Ludvigsen, Niels Ove Christensen, Lars Toft Pedersen, Janni Vestergaard Nielsen, Torben Severinsen, Tine Gamborg


Afbud:
Ingen


Kage:
David


Referat:

 

1.Nyt fra kasseren

a.Bestilling af klubtøj

Det blev aftalt, at der åbnes for bestilling af klubtøj på klubmodulet indenfor 14 dage. Hvis der bestilles mindre end samlet 5 stk. af en vare kommer den desværre ikke i produktion jf. aftale med leverandør og i lyset af, at bestyrelsen har besluttet ikke at købe tøj hjem til lager.

Det blev videre aftalt, at vi åbner for bestilling to gange årligt.

 


2.
Nyt fra formanden

 

a.DCU møde i Middelfart d. 19. januar.

Cirka 100 deltagere fra klubber, udvalg, distrikter, bestyrelse og administration var samlet til stormøde for at skabe ideer til udvikling af DCU herunder medlemstilbud, løbs- og licensstruktur. Ideerne skal bane vej for den videre udvikling af DCU.

 

b.Erklæring om indhentelse af børneattest

Alle foreninger skal en gang årligt afgive erklæring på tro og love til kommunen om at foreningen indhenter børneattester. Det blev aftalt, at vi sammen med indsendelse indhenter en ny børneattest på de af klubbens medlemmer der træner eller assisterer ved træning af vores ryttere under 15 år samt de af klubbens medlemmer der arrangerer ture på FB hvor ryttere under 15 år også kan deltage.

Formanden skriver en mail til disse medlemmer og proceduren for indhentelse af børneattest og opbevaring følger GDPR reglerne (datasikkerhed).


c.Status efter økonomiudvalgets behandling af ansøgning om gadeløb i Hadsten

Ansøgningen er godkendt således at den økonomiske ramme er sikret for gadeløb i Hadsten i 2019. Kim Knudsen og Jesper Dannerfjord udgør løbsledelsen og pt. er der dialog med DCU om den konkrete dato.


d.Status på MTB spor i Hammel

Kommunen indkalder til opstartsmøde omkring ny organisering af MTB spor i Favrskov Kommune. Tom Jørgensen og Krister Kirk deltager som repræsentanter fra Hammel CK.

 

 

e.Kvinde Cup MTB

Lisbeth Kirk har lavet en aftale med All Bike om, at vi får en ”MTB kvindecup” i Hammel i foråret. Datoen er d. 24. april.

 3.
Opfølgning på aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

 

a.VM i Cykelcross

-    16 medlemmer havde taget i mod tilbuddet om at købe billet gennem klubben til VM i Bogense. Det var en super god dag, med højt humør og hurtige belgier og hollændere.


b.
Aktiviteter siden sidst i udvalgene

-    Niels Ove orienterede om seneste møde i motionsudvalget.

-    Torben fortalte, at talent/eliteudvalget holder sæsonstartsmøde den 21. Februar

-    Kim fortalte, at der ikke har været møde i B&U

-    Janni havde ikke nyt fra medieudvalget.4.
Sæsonopstart 2019

 

a.Sæsonstart for nuværende medlemmer

Fra udvalgene har der været opbakning til bestyrelsens plan om sæsonopstart den 30. Marts kl. 9.00, hvor alle medlemmer bydes velkommen til kaffe og brød og herefter træningstur på henholdsvis racer og MTB.

 

b.Sæsonstart for nye medlemmer

For B&U bliver det 1. April kl. 17:30 og for voksne i forbindelse med den almindelige tirsdagstræning den 2. April.


c.Åbent klubhus

Den 27. marts inviteres interesserede til at komme i klubben og høre om klubbens tilbud.5.
Eventuelt
Intet til referat.Næste ordinære bestyrelsesmøde:
d. 20. marts kl. 19:30 – 21:30. Torben tager kage/brød med.

Kagerækkefølgen: Lars, Janni, David, Torben, Kim, Niels Ove, Tine.

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub