Bestyrelsesmøde d. 20. marts 2019


Tilstedeværende: David Møller, Kim Ludvigsen, Niels Ove Christensen, Lars Toft Pedersen, Janni Vestergaard Nielsen, Torben Severinsen, Tine Gamborg


Afbud: Ingen


Kage: Torben


Referat1. Dialogmøde med DGI konsulent Signe Strandvig

- Dialogen tog afsæt i, at vi i Hammel CK har oplevet et fald i B&U ryttere.

- Signe præsenterede ”vækstpakker” der er udarbejdet i fællesskab mellem DGI og DCU

- Signe præsenterede også konceptet ”RIDERS” som er et fællesskab (landevejsryttere), hvor klubben har mulighed for at stå for et åbent hus-arrangement, og derigennem få markedsføring. 

- Pointe til det videre arbejde i klubben: Brug kræfterne der hvor der er frivillige til at udføre en indsats. En klub som Hammel CK kan ikke løfte en indsats som ikke tager afsæt i medlemmernes interesse.


- Bestyrelsen tager inspirationen fra dialogmødet med i det videre klubarbejde, hvor vi i 2019 har fokus på: ”Gode rammer for B&U, talent/elite som udspringer fra klubben og en voksenafdeling der både rummer motion og licens på landevej og MTB.

 


2. Nyt fra kasseren

a. Status på tøj bestilling

- Der er bestilt omkring 45 stykker tøj i denne omgang. Modeller hvor der er bestilt færre end 5 enheder kommer desværre ikke i produktion.

- Tøjlager der hidtil har været opbevaret hos Veller er flyttet til klubben.

b. Status på børneattester
- ¬Der er anmodet om ny børneattest for alle trænere og øvrige frivillige, der arbejder med B&U. Vi mangler tilbagemelding fra nogle stykker. David sender en rykker ud.3. Nyt fra formanden

a. Status på Hadsten Gade Granprix
– løbsdato. - Løbsdatoen bliver d. 15. august 2019 - Ligesom sidste år vil der også i år være motionsløb, hvor vi har en målsætning om, at flest mulige motionister fra HCK deltager. Dette gøres i samarbejde med motionsudvalget.

b. Øvrige løb:
- Kvindecup 24. april 2019 (MTB) - Kidsliga 26. maj 2019 (MTB)4. Opfølgning på aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

a. Plan for ”månedens frivillig” - Udvalgene får på skift til opgave at vælge ”månedens frivillig”. Kim laver endelig plan.

b. Aktiviteter siden sidst i udvalgene

- B&U har afholdt trænermøde. Bemandingen er på plads til sæsonstart.

- Talent/elite har afholdt møde, hvor årets plan er gennemgået.

- Motionsudvalget har afholdt planlægningsmøde og motionsafdeling har inviteret til opstartsmøde den 21. marts.

c. Sæsonopstart 2019 og praktisk planlægning heraf.

- Lørdag den 30. marts er der sæsonstart fra kl. 9.00

- Lars byder velkommen, Niels Ove køber morgenbrød

- Motionsudvalget pynter op og sørger for suppe efter cykelturen


- B&U opstart d. 1. april: Tine og Kim er tilstede til at tage imod nye medlemmer. Der vil også være tøndeslagning efter træningen for børnene. Kim tager fat i Simon ift. at have lånecyklerne klar.5. Eventuelt


- Dato for næste bestyrelsesmøde: d. 24. april 2019 kl. 19:30. Kim tager kage med.

- Kagerækkefølgen: Lars, Janni, David, Torben, Kim, Niels Ove, Tine.


- Klubbens hjemmeside: Tine vil gerne prøve at tage et kig på, hvordan vi kan forsimple vores hjemmeside evt. via klubmodulet. 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub