Bestyrelsesmøde d. 12. august 2019

 

Tilstedeværende: Lars, Kim, Niels Ove, Tine, David og Janni
Afbud: Ingen

 

Referat

1) Klubbens hjemmeside og klubmodul (Simon Nymann deltager under dette punkt)

- Simon fortæller om det arbejde, han har gang i med klubbens fremtidige hjemmeside.
Ny hjemmeside forventes i luften i efteråret 2019.

 

 

 

2) Nyt fra kasseren

- Udvalgene skal sørge for, at regninger og anmodninger om udlæg er kasseren i hænde i løbet af september måned af hensyn til klubbens regnskabsår. Kontaktpersonerne fra bestyrelsen i de enkelte udvalg sørger herfor.

 

 

3) Nyt fra formanden

 

a) Hadsten gadeløb.
o Efter stor forarbejde af Kim, Jesper og John er vi i samarbejde med Tikiøb klar til arrangementet, som løber af stablen torsdag d. 15. august.
o Simon Nymann fra medieudvalget vil være tilstede og dække arrangementet.

 

b) Spinning HIC (Hammel Idrætscenter)
o Klubben vil til vintersæsonen udbyde et spinningshold i HIC om mandagen, hvor Jakob Toft vil være instruktør. Holdet bliver for både børn og voksne.

 

c) Go Form- aftale
o Aftalen med Go Form er fornyet, så klubbens medlemmer fortsat kan træner i centeret på fordelagtig betingelser.

 

 

4) Træningsopstart efter sommerferien
- Opstarten er gået fint, og der har været ca. 30 børn til den første træningsdag efter ferien.
- Mandfolk på MTB er startet op i forbindelse med træningsopstarten, og der var ca. 45 deltagere på holdet.
- Motionsafdelingen startede op med lagkageturen, hvor de var 15 mand afsted på en 150 kilometerstur.
- Dameholdet på MTB startede op med ca. 10 deltager ved den første træning
- MTB herrerne starter på tirsdag d. 13. august.

 

 

5) Generalforsamling – tanker herom
- Bestyrelsen taler om, hvad vi kunne ønske os af generalforsamlingen.

 

 

6) Evt.

 

a) Klubfest 2019
o Den 28. august skal motionsudvalget holde møde, og Niels Ove vil til det møde foreslå d. 26. oktober til klubfest.

 

b) Sæsonafslutning for træningen
o For B&U bliver sæsonafslutningen d. 10. oktober.
o For motionisterne bliver sæsonafslutningen lørdag d. 12. oktober, hvis motionsudvalget godkender det på mødet d. 28. august.

 

c) Dato for næste bestyrelsesmøde
o Næste møde bliver d. 9. september kl. 19:30. Tine tager kage med.
Kagerækkefølgen: Lars, Janni, David, Torben, Kim, Niels Ove, Tine.

 

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub