Bestyrelsesmøde d. 7. oktober 2019

Tilstedeværende: Lars, David, Kim, Tine, Torben og Niels Ove
Afbud: Janni
Brød: LarsReferat

1. Gennemgang og drøftelse af medlemsundersøgelse, gennemført i september 2019

• Niels Lund fra DCU deltog i dette punkt for at præsentere resultaterne fra medlemsundersøgelsen. Niels er udviklingskonsulent hos DCU og arbejder med ”Bevæg Dig for Livet”, der har som formål at sætte Danmark i bevægelse (herunder også Mandfolk på MTB)

• Medlemsundersøgelsens resultater blev gennemgået, og potentielle indsatsområder blev vendt

• Info fra andre undersøgelser om generelle begrundelser for hvorfor folk melder sig ud af en klub samt vender tilbage blev også drøftet

• Fokuspunkter fra HCKs medlemsundersøgelse vil blive besluttet på næste møde og præsenteret på generalforsamlingen 13. November 2019

 

 

 

2. Nyt fra kasseren

• Udkast til regnskab
- David gennemgik de overordnede punkter
- Regnskabet er delt med bestyrelsen og sendes til revisor

• Status på tøj
- Der ligger en del gammelt tøj som afskrives
- Tilbehør i neutral – ærmer, handsker, sko-overtræk – arbejder vi på at sætte til salg til favorable medlemspriser

 


3. Nyt fra formanden

• Klubbens status i DCU
- HCK har status af eliteklub – vi kan udbyde licens til ryttere
- Det er blevet aftalt med distriktet at HCKs primære disciplin fremadrettet er mountainbike

• Spinning i HIC
- Vi opretter ikke spinning i HIC i 2019/2020 idet erfaringerne fra sidste år er, at vi efter mulighed for rabataftale hos GoForm ikke kan fylde et hold op i HIC

• Opfølgning på sidste mødes evaluering af gadeløbet i Hadsten
- Møde med kommunen omkring 2020 afholdes i oktober


4. Nyt fra udvalgene

• Trænersituationen for børn og unge blev drøftet

• Motionsudvalget vil strukturere deres arbejde med faste kontaktpersoner på nogle af deres gentagende events – såsom Harzen-turen og Mallorca-turen.

• Motionsudvalget vil indkalde til møde i efteråret for alle motionister der overvejer at deltage i træningslejr eller fælles løb i 2020

 


5. Opfølgning fra tidligere

• Hjemmesiden er stadig under udarbejdelse. Der forventes lancering i forbindelse med generalforsamlingen

 


6. Generalforsamling og tanker herom

• Bestyrelsen havde en generel drøftelse forud for den kommende generalforsamling den 13. November. Hvis forberedelser forløber som planlagt vil regnskabet sendes ud forud for generalforsamlingen.

 


7. Evt.

• Kidsliga afholdes også i Hammel i 2020

• Dato for næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 4. November med henblik på forberedelse af generalforsamling.

 

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub