Motionstræning tirsdag og lørdag

 

Tirsdagstræningen finder sted kl. 18:00 fra sæsonstart og frem udgangen af august.

I september og oktober begynder tirsdagstræningen kl. 17:30.

 

Lørdagstræningen starter kl. 9:00

 

Der er altid afgang fra klubhuset på Stadionvej i Hammel.

 


Træningsruter

 

Tirsdage

Tirsdag køres der en fast rute. Ruten udskiftes hver måned igennem sæsonen.

Træningsruter tirsdag kan findes på klubbens hjemmeside.

Træningstiden er ca. 2 timer om tirsdagen

 

Lørdage

Lørdag bestemmer holdkaptajnen ruten.

Lørdagsruten offentliggøres via klubbens Facebookside senest torsdag aften.

Træningstiden er ca. 2½-3 timer om lørdagen.

 

Holdkaptajn

Tirsdag og lørdag er der til hvert hold udpeget en kaptajn, der dirigerer og styrer gruppen.

Bliver en holdkaptajn forhindret i at møde, skal vedkommende sikre, at der er en afløser.

I tilfælde af en holdkaptajn ikke er fremmødt skal holdet udpege en holdkaptajn inden afgang fra klubhuset.

 

 

Holddeling

 

Som udgangspunkt afvikles træningen i tre niveauer, men det afhænger selvfølgelig af fremmødet.

 

Hold 1:

Kører typisk 50-70 km om tirsdagen med en gennemsnitsfart på ca. 30-32 km/t. Om lørdagen køres med en gennemsnitsfart på ca. 29-31 km/t.

 

Hold 2:

Kører typisk 50-70 km om tirsdagen med en gennemsnitsfart på ca. 28-30 km/t. Om lørdagen køres med en gennemsnitsfart på ca. 27-29 km/t.

 

Hold 3:

Kører typisk 45 - 60 km om tirsdagen med en gennemsnitsfart på ca. 26-28 km/t. Om lørdagen køres med en gennemsnitsfart på ca. 26-27 km/t.

 

De nævnte gennemsnits hastigheder er vejledende og kan naturligvis variere afhængig af hvilket terræn vi kører i, samt vind- og vejrforhold.

 

Søndagstræning og specialture

Der er som regel altid nogle, der har lyst og tid til også at køre søndag. Søndag er der afgang kl. 10.00 fra klubhuset på Stadionvej. Søndagsturene har en mindre struktureret form end tirsdags- og lørdagsturene. De der møder op, aftaler hvem der skal være kaptajn, hvor mange grupper der skal være og hvordan ruten skal tage form med hensyn til længde, bakker, vind og vejr.

 

Søndagstræning og specialture planlægges i samarbejde med motionsudvalget og annonceres på klubben hjemmeside og Facebookside. Nogle ture kan der være tilmelding til via klubmodulet.

 

 

HCK træningskodeks for alle hold


· Vi kører som et hold og hjælper hinanden efter bedste evne


· Ryttere med "gode ben/form" hjælper sine holdkammerater, så holdet fungere på bedste vis. Dette fremmes gennem tydelig kommunikation – hjælp din holdkaptajn og dine holdkammerater


· Vi samler holdet efter hver bakke, der skal ventes eller vendes om.


· Vi hjælper hinanden og venter på hinanden ved uheld/defekt.


· Vi kører på de "svagestes" præmisser.


· Vi efterlader ingen alene ude på ruten. Alle skal med hjem i god behold.


· Vi overholder altid færdselsloven - også kørsel på cykelstier.


· Vi kører altid med cykelhjelm. INGEN CYKELHJELM = INGEN CYKELTUR


· Vi viser hensyn overfor alle andre trafikanter og signalerer positivt til andre trafikanter, at vi har set dem og at vi tager hensyn til dem, f.eks. fodgængere, heste, modkørende og overhalende biler


· Vi kører efter forholdene og tilpasser vores hastighed og køreform


· Vi signalerer i god tid ved forhindringer forude f.eks. huller i vejen, holdende og modkørende biler


· Vi signalerer i god tid ved kryds og samler holdet når alle er kommet over


· Vi holder ordentlig afstand til hinanden og sørger for at undgå pludselige opbremsninger, pludselige baneskift og andet der kan skabe uro og medføre uheld


· Vi drikker og spiser når vi cykler bagest i gruppen

 

 

Gode råd til sikker holdkørsel


- Placer dig korrekt på vejen


- Kommuniker og giv signaler i god tid


- Accelerer roligt og behersket


- Hold et jævnt tempo og pedaltråd


- Undgå stående kørsel


- Roter roligt, hold afstand og hold din plads


- Vis hensyn til de svageste i gruppen


- Tag medansvar - hjælp hinanden til at blive dygtigere

 

 

Køreformer


- Paradekørsel


- Rulleskifte


- På en linje

 

 

Rollefordeling

For at sikre en så god og sikker træningstur som muligt, vil der til hvert hold være en ansvarlig Holdkaptajn, der har det overordnede ansvar for turens planlægning og gennemførelsen.

 

Der påhviler dog alle ryttere et INDIVIDUELT og KOLLEKTIVT ansvar for, at turen gennemføres så sikkert og så smidigt som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt, at alle ryttere KENDER, ACCEPTERER og LØSER de opgaver der er i forbindelse med hver enkelt træningstur.

 

 

Holdkaptajn


· Holdkaptajnen er holdets leder og er ansvarlig for hele turens planlæggelse, gennemførelse og hele holdets adfærd under turen.


· Holdkaptajnen møder op i god tid før start og orienterer om turen indhold, hvor turen går hen og hvor lang tid turen forventes at tage.


· Bliver en holdkaptajn forhindret i at møde, skal vedkommende sikre, at der er en afløser.


· Holdkaptajnen kan og skal påpege uhensigtsmæssig cykeladfærd, og KAN og SKAL give anvisninger på, hvilken adfærd der ønskes.


· Holdkaptajnen skal sikre, at alle starter samtidig fra klubhuset på Stadionvej i Hammel, og at alle slutter samtidig ved klubhuset på Stadionvej i Hammel


· Holdkaptajnen foretager sammen med holdet, en kort evaluering af turen, når holdet er kommet samlet til klubhuset

 

 

Rytter


· Den enkelte rytter skal sikre sig, at vedkommende vælger det rette hold at træne med den pågældende dag. Det påhviler den enkelte rytter et stort eget ansvar for, at være realistisk i forhold at vurdere sine egne cykelmæssige evner den pågældende dag.


· Den enkelte rytter skal holdkaptajnens anvisninger.


· Den enkelte rytter skal aktivt medvirke til, at nye medlemmer føler sig velkomne i klubben og får den korrekte støtte og opbakning til at lære god cykeladfærd.


· Alle ryttere skal sikre god og rettidig kommunikation. Alle de givne kommandoer skal gentages"frem og tilbage" gennem holdet, så alle ved hvornår der skal drejes, standses o.s.v.


· Ønsker en rytter at forlade holdet ude på turen, skal holdkaptajnen informeres forinden.


· Ryttere der ikke følger holdkaptajnens anvisninger gentagne gange, kan få besked på at forlade holdet og fortsætte turen alene.


· Ved defekt, f.eks. punktering, skal der ydes hjælp af andre ryttere. 2 mand hjælper vedkommende der har en defekt.


· Ved defekt skal holdkaptajnen straks orienteres. Kaptajnen beslutter, hvordan turen efterfølgende skal fortsætte.

 

 

 

 

Køreformer

Paradekørsel

 

 

 

Anvendes som sikker køreform til transportstykker / restitution / opvarmning / afrulning

 

• Kør i to rækker – ”kør i hinandens spor”

 

• Styr ved styr

 

• Hold føringen ca. 1 min. (ca. 500 m.)

 

• Hold konstant tempo (husk det er den inderste række der slækker tempoet)

 

• Bemærk, man får to føringer

 

• Husk - ind på en linje ved trafik bakketop, uoverskuelige sving m.m.

 

 • Husk aftaler/signaler ved skift i front

Køreformer1

 

 

Rulleskifte

 

 

• Anvendes til at sætte tempo over en længere strækning (træning)

 

• Som ved paradekørsel, køres der på to rækker

 

• Der køres altid frem i læsiden

 

•Husk det er rækken der glider tilbage der slækker farten (derved undgås at øge tempoet)

 

• Det er vigtigt at holde et jævnt tempo!

 

• Det er vigtigt at ligge tæt på hjul af den forankørende

 

• Husk kommunikation bagerst i gruppen

Køreformer2

 

 

På en linje

 

 

• Anvendes til at sætte tempo over en længere strækning og til sikker kørsel (træning)

 

• En køreform der primært er velegnet ved modvind

 

• Rytteren slår altid ud mod midten af vejen

 

• Husk at holde farten ved skift i fronten af gruppe. Evt. marker med albue.

Køreformer3

 

 

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub