Rollefordeling på turene

For at opnå en god og sikker træningstur, vil der så vidt mulig altid være en ansvarlig kaptajn, der har det overordnede ansvar for turens planlægning og gennemførelse.

Alle deltagere på turen har ansvar for, at turen gennemføres så godt og sikkert som muligt. Derfor er det vigtigt, at alle ryttere kender, accepterer og udfylder de roller der er i forbindelse med hver enkelt træningstur.

Kaptajnen

 • Kaptajnen er holdets leder har ansvaret for turens planlæggelse, gennemførelse og holdets adfærd under turen.
 • Kaptajnen skal sikre, at alle kører efter de forudsætninger der er defineret for det pågældende hold herunder ruten, turens længde, gennemsnitsfart og indlagt variation.
 • Kaptajnen møder op i god tid og orienterer om turen, herunder hvor turen går hen, og hvor lang tid turen forventes at tage.
 • Bliver en kaptajn forhindret i at møde, skal vedkommende forsøge at sikre at der er en afløser.
 • Kaptajnen skal sikre, at alle på holdet får noget ud af træningen.
 • Kaptajnen skal sikre, at ryttere på holdet kører pænt og at holdet fungerer socialt.
 • Kaptajnen sørger for indlæggelse af træningspas og variation på turen og efterfølgende opsamling.

 

Rytterne

 • Med udgangspunkt i lyst og niveau finder den enkelte rytter det hold, hvor vedkommende vil køre med på, den pågældende dag.
 • For at kaptajnen kan løse sin opgave, skal alle holdets ryttere følge kaptajnens anvisninger.
 • Alle har et ansvar for at nye medlemmer føler sig velkomne i klubben.
 • Alle har ansvar for at hjælpe kaptajnen med at løse sin opgave, ved at følge de givne anvisninger og lade dem "gå ned gennem" holdet, så alle ved når der skal drejes, standses m.v.
 • Ønsker en rytter at forlade holdet ude på turen, skal kaptajnen informeres om det.
 • Ryttere der ikke følger kaptajnens anvisninger gentagne gange, kan få besked på at forlade holdet og fortsætte turen alene.
 • Ved defekt, f.eks. punktering, skal der ydes hjælp fra andre ryttere.
 • Ved defekt skal kaptajnen straks orienteres. Kaptajnen beslutter, hvordan turen efterfølgende skal fortsætte.

 

Kilde og inspiration: www.galtenck.dk

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub